MENU

Makluman Untuk Kerja-Kerja Pembinaan Di Tapak Bina Bagi Kerja-Kerja Membekal dan Memasang 'Handrail' Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan Majlis Perbandaran Kemaman.

Sehubungan dengan itu, kerja-kerja tersebut akan melibatkan penukaran keseluruhan 'handrail' kayu sediada di tangga lobi utama, ruangan lobi Tingkat 1 dan depan/belakang Dewan Berlian Utama. Ianya akan melibatkan penutupan / halangan secara berperingkat ruangan-ruangan yang terlibat semasa kerja-kerja mencabut 'handrail' sediada dan disusuli kerja-kerja pemasangan 'handrail' baru.

Sehubungan dengan itu, diedarkan contoh lakaran Pelan Keselamatan di tapak bina semasa kerja-kerja dilaksanakan untuk tindakan selanjutnya. Kerja - kerja tersebut di jangka akan bermula pada 6 Oktober 2019 dan di jangka berakhir pada 18 November 2019.

Para Pelanggan MPKemaman dinasihatkan memberi kerjasama semasa proses kerja-kerja dijalankan.

Contoh Lakaran Pelan Keselamatan Di Tapak Bina

pelan_keselamatan_1.pdf

pelan_keselamatan_2.pdf