MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

9

100.0

2

Februari 2018

30

83.33

3

Mac 2018

9

81.82

4

April 2018

9

81.82

5

Mei 2018

9

90.00

6

Jun 2018

14

93.33

7

Julai 2018

19

82.61

8

Ogos 2018

56

100.00

9

September 2018

19

90.48

10

Oktober 2018

30

96.77

11

November 2018

37

84.09

12

Disember 2018

27

96.43

Jabatan Teknologi Maklumat

Memastikan pengemaskinian laman webrasmi dilaksanakan dalam masa 3 hari bekerja. 

Bil

Bulan

Jumlah Kandungan Yang Telah Dikemaskini

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

9

100

2

Februari 2018

13

100

3

Mac 2018

7

100

4

April 2018

3

100

5

Mei 2018

4

100

6

Jun 2018

1

100

7

Julai 2018

2

100

8

Ogos 2018

5

100

9

September 2018

7

100

10

Oktober 2018

5

100

11

November 2018

6

100

12

Disember 2018

1

100