MENU

Jabatan  Pelesenan

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lesen

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

59

64.13

2

Februari 2018

60

64.52

3

Mac 2018

51

52.4

4

April 2018

56

57.73

5

Mei 2018

29

51.79

6

Jun 2018

9

33.33

7

Julai 2018

26

54.17

8

Ogos 2018

47

70.15

9

September 2018

24

66.67

10

Oktober 2018

31

65.96

11

November 2018

18

54.55

12

Disember 2018

30

44.78