MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Bil. Permohonan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

 

 

2

Februari 2018

 

 

3

Mac 2018

 

 

4

April 2018

 

 

5

Mei 2018

 

 

6

Jun 2018

 

 

7

Julai 2018

 

 

8

Ogos 2018

 

 

9

September 2018

 

 

10

Oktober 2018

 

 

11

November 2018

 

 

12

Disember 2018

 

 

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

TARIKH MESYUARAT PENUH

BANTAHAN DITERIMA

TARIKH SURAT KEPUTUSAN KEPADA PEMOHON

JUMLAH TEMPOH (HARI) DIKELUARKAN

1

Januari 2018

-

0

 

 

2

Februari 2018

19/2/17

6

12/3/17

21

3

Mac 2018

-

-

-

-

4

April 2018

-

-

-

-

5

Mei 2018

-

-

-

-

6

Jun 2018

21/6/17

10

Tiada keputusan dibuat dalam bulan ini

-

7

Julai 2018

30/7/17

3

26/9/17

57 hari

8

Ogos 2018

-

-

-

-

9

September 2018

-

-

-

-

10

Oktober 2018

 

 

 

-

11

November 2018

20/11/17

14

07/12/17

17 hari

12

Disember 2018

-

-

-

-