MENU

Jabatan Kawalan Bangunan

Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan daripada jabatan teknikal.

Bil

Bulan

Jumlah Surat Kelulusan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

13

100

2

Februari 2018

7

100

3

Mac 2018

27

100

4

April 2018

21

95

5

Mei 2018

17

71

6

Jun 2018

14

82

7

Julai 2018

18

88

8

Ogos 2018

30

100

9

September 2018

18

100

10

Oktober 2018

19

100

11

November 2018

18

100

12

Disember 2018

19

100