MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Bil. Permohonan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

1

100

2

Februari 2017

2

100

3

Mac 2017

1

100

4

April 2017

1

100

5

Mei 2017

 

 

6

Jun 2017

 

 

7

Julai 2017

 

 

8

Ogos 2017

 

 

9

September 2017

 

 

10

Oktober 2017

 

 

11

November 2017

 

 

12

Disember 2017

 

 

 

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

TARIKH MESYUARAT PENUH

BANTAHAN DITERIMA

TARIKH SURAT KEPUTUSAN KEPADA PEMOHON

JUMLAH TEMPOH (HARI) DIKELUARKAN

1

Januari 2017

-

0

 

 

2

Februari 2017

19/2/17

6

12/3/17

21

3

Mac 2017

-

-

-

-

4

April 2017

-

-

-

-

5

Mei 2017

-

-

-

-

6

Jun 2017

21/6/17

10

Tiada keputusan dibuat dalam bulan ini

-

7

Julai 2017

30/7/17

3

26/9/17

57 hari

8

Ogos 2017

-

-

-

-

9

September 2017

-

-

-

-

10

Oktober 2017

 

 

 

-

11

November 2017

20/11/17

14

07/12/17

17 hari

12

Disember 2017

-

-

-

-