MENU

Jabatan Perancangan Bandar

Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 45 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

46

100

2

Februari 2017

21

100

3

Mac 2017

27

100

4

April 2017

28

100

5

Mei 2017

24

100

6

Jun 2017

36

100

7

Julai 2017

29

100

8

Ogos 2017

33

100

9

September 2017

10

100

10

Oktober 2017

23

100

11

November 2017

37

100

12

Disember 2017

39

100