MENU

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perancangan Bandar Majlis Perbandaran Kemaman sedang menjalankan Program Publisiti Awal bagi Rancangan Tempatan Daerah kemaman 2035 (Penggantian). Pandangan orang awam adalah diperlukan sebagai input terhadap penyediaan RTDK 2035 (Penggantian) tersebut.

Sehubungan dengan itu, Jabatan Perancangan Bandar telah menyediakan satu Borang Maklumbalas Orang Awam bagi mendapatkan maklumbalas daripada orang awam. Klik di sini bagi pengisian borang.