MENU

Majlis Perbandaran Kemaman sedang membuat kajian Tahap Kepuasan Kemudahan Dan Perkhidmatan ICT yang disediakan bagi pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan Majlis Perbandaran Kemaman Tahun 2021-2025 dan juga sebagai satu usaha untuk menambahbaik perkhidmatan kami. Kerjasama pelanggan yang kami hormati untuk menyertai kajian ini amat dihargai. Klik pada pautan yang diberikan.

https://forms.gle/H9zsCecpew1exMqa6

Segala kerjasama yang diberikan amatlah diharapkan dan diakhiri dengan ucapan jutaan terima kasih.