MENU

Kenyataan Sebutharga Baharu Bagi Kerja Penyelenggaraan Jalan Tahun 2020. Tarikh pembelian dokumen adalah pada 13 Februari 2020 sehingga 20 Februari 2020 dan tarikh tutup sebutharga adalah pada 23 Februari 2020. Klik di sini untuk maklumat lanjut.