MENU
  1. Permohonan penyambungan lesen premis perniagaan tahun 2017 hendaklah disertakan dengan bil cukai taksiran dan bil sewa premis MPK (Penyewa premis MPK sahaja) yang telah dijelaskan tunggakan terlebih dahulu.
  2. Semakan dan bayaran cukai taksiran boleh dibuat di kaunter bersepadu nombor 14.
  3. Sekiranya pelesen bukan pemilik bangunan, pelesen hendaklah memastikan bangunan yang diduduki tiada tunggakan cukai taksiran dengan menyemak nama pemilik, alamat premis perniagaan dan nombor pengenalan pemilik bangunan di kaunter 14.

      Terima kasih

      Bahagian Tunggakan, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta MPK