MENU

LAPORAN PENUH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2018

239

98.8

2

Februari 2018

368

94.8

3

Mac 2018

428

100.0

4

April 2018

338

98.0

5

Mei 2018

576

99.0

6

Jun 2018

587

99.0

7

Julai 2018

145

98.0

8

Ogos 2018

529

98.5

9

September 2018

225

100.0

10

Oktober 2018

433

96.2

11

November 2018

254

100.0

12

Disember 2018

450

99.3

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Petak Sempurna

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

94

80

2

Februari 2018

93

80

3

Mac 2018

94

80

4

April 2018

95

80

5

Mei 2018

95

80

6

Jun 2018

95

80

7

Julai 2018

91

80

8

Ogos 2018

93

80

9

September 2018

96

80

10

Oktober 2018

91

80

11

November 2018

90

80

12

Disember 2018

98

80