MENU
Fungsi
 • Menguruskan perjalanan Bahagian Letak Kereta iaitu memastikan kutipan letak kereta adalah teratur dan mengawal serta menguruskan permohonan sewa petak bermusim di kawasan pentadbiran MPK.
Piagam Pelanggan
 • Memberi perkhidmatan cekap dan bermutu, samada tempat letak kereta bertiket atau bermeter.
 • Memastikan meter berada dalam keadaan baik setiap masa melalui penyelenggaraan yang dijalankan setiap hari.
 • Kemudahan kaunter bayaran akan ditingkatkan dari masa ke semasa bagi memudahkan orang ramai membuat bayaran.
 • Kakitangan yang bersopan dan sentiasa senyum menjadi teras Unit Letak Kereta semasa menjalankan tugas.
 • Penggunaan sistem komputer dalam mengemaskini tunggakan bayaran tempat letak kereta akan memudahkan orang ramai membuat semakan dan seterusnya membuat bayaran dari masa ke semasa.
Kemudahan Yang Disediakan
 • Majlis Perbandaran Kemaman telah menyediakan sebanyak 2780 petak tempat letak kereta bagi kemudahan pelanggan.
 • Kemudahan letak kereta yang disediakan mengikut sistem yang digunakan adalah seperti berikut:

   

  • Tempat Letak Kereta Bermeter
  2,121 petak
  • Perkhidmatan Tempat Letak Kereta Bertiket
  489 petak
  • Perkhidmatan TLK Bertingkat KCP (RM1.00 per entry)
  170 petak

  JUMLAH KESELURUHAN PETAK

  2780 petak

 

 

 

 

 

 • PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN:

  Perkhidmatan lain yang turut disediakan adalah seperti berikut:

  • Perkhidmatan Sewa Petak
  • Perkhidmatan Pelekat Bulanan
  • Penyewaan Petak Khas Tempat Letak Kereta (Bermusim)
  • Perkhidmatan Letak Kereta
Carta Organisasi Alamat Jabatan

 

Jabatan Perbendaharaan | Bahagian Letak Kereta
Tingkat 1, Wisma Serangkai,
Jalan Sulaimani, 2400 Kemaman, Terengganu.
U.P : Pn. Anita bt Othman )

No. Telefon : 09-8581322