MENU

masuk.la

Semua Warga Kemaman digalakkan untuk mendaftar sistem Masuk.la sebagai pengguna kerana pemakaian sistem ini akan dilaksanakan di setiap premis kerajaan, perniagaan dan rumah ibadat. Perkara ini terpakai untuk semua premis berikut:

  1. Premis Kerajaan
  2. Premis Perniagaan
  3. Rumah Ibadat
  4. Pengangkutan Awam