MENU

LAPORAN PENUH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017

Jabatan Perbendaharaan

  • Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2017

71

87.8

2

Februari 2017

288

100

3

Mac 2017

452

99.2

4

April 2017

376

96.6

5

Mei 2017

299

100

6

Jun 2017

289

77.2

7

Julai 2017

346

99.4

8

Ogos 2017

245

100

9

September 2017

292

100

10

Oktober 2017

307

97.3

11

November 2017

329

100

12

Disember 2017

568

91.8

 

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Jumlah Meter Mackay Berfungsi

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

80.4

70

2

Februari 2017

80.4

70

3

Mac 2017

80.0 70

4

April 2017

79.6 70

5

Mei 2017

79.0

70

6

Jun 2017

77.5

70

7

Julai 2017

77.8

70

8

Ogos 2017

77.7

70

9

September 2017

81.1

70

10

Oktober 2017

85.2

70

11

November 2017

83.2

70

12

Disember 2017

77.2

70