MENU

LAPORAN PENUH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017

Jabatan Perbendaharaan

  • Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2017

35

98

2

Februari 2017

30

97

3

Mac 2017

35

95

4

April 2017

40

98

5

Mei 2017

 

 

6

Jun 2017

 

 

7

Julai 2017

 

 

8

Ogos 2017

 

 

9

September 2017

 

 

10

Oktober 2017

 

 

11

November 2017

 

 

12

Disember 2017

 

 

 

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Jumlah Meter Berfungsi

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

400

82

2

Februari 2017

350

81

3

Mac 2017

340

80

4

April 2017

400

82

5

Mei 2017

 

 

6

Jun 2017

 

 

7

Julai 2017

 

 

8

Ogos 2017

 

 

9

September 2017

 

 

10

Oktober 2017

 

 

11

November 2017

 

 

12

Disember 2017