MENU
Matlamat
 • Matlamat penubuhan Pusat Setempat adalah untuk memendekkan norma masa proses permohonan secara serentak cadangan pemajuan, sekaligus meningkatkan sistem penyampaian, prosedur dan proses cadangan pemajuan di Pihak Berkuasa Tempatan.
Objektif
 1. Menyelaras dan memudahcara proses kelulusan permohonan pembangunan tanah, permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan jalan dan parit dan pelan-pelan lain berkaitan cadangan pemajuan;
 2. Memendekkan norma masa dan mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan di bawah konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) dalam tempoh empat (4) bulan dan di bawah konsep Jual Kemudian Bina (JKB) dalam tempoh enam (6) bulan; dan
 3. Menyeragamkan prosedur dan proses cadangan pemajuan dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 (KTN 56), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
Piagam Pelanggan
 • Menerima memproses dan memantau permohonan Cadangan Pemajuan secara serentak bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek-projek Kerajaan dalam tempoh 67 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.
 • Menerima, memproses dan memantau permohonan Cadangan Pemajuan secara serentak bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) dalam tempoh 91 hari dan dari tarikh penerimaan yang lengkap.
 • Menerima, memproses dan memantau permohonan Cadangan Pemajuan secara serentak atau tidak serentak (satu persatu) dalam tempoh yang ditetapkan sepertimana di Lampiran 1 dari tarikh penerimaan yang lengkap.
 • Memproses dan mengagihkan permohonan Cadangan Pemajuan dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.
 • Memantau dan menerima ulasan-ulasan permohonan Cadangan Pemajuan daripada Agensi Teknikal tidak melebihi 14 hari dikumpul dan diproses mengikut garis panduan.
 • Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat dalam tempoh 5 hari sebelum Mesyuarat JKOSC.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat sebanyak 2 kali setahun.
 • Menyediakan peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat diadakan.
 • Mengedarkan kertas peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat diadakan.
 • Memaklumkan keputusan permohonan Cadangan Pemajuan kepada pemohon 3 hari selepas mesyuarat diadakan.
 • Mengemaskini dan memasukkan maklumat permohonan cadangan pemajuan ke dalam Portal OSC sebelum 5 haribulan pada bulan berikutnya.
Laporan Prestasi OSC MPK Muat Turun Borang

 

Borang Permohonan dan Senarai Semak boleh muat turun di e-Borang.
Klik disini untuk ke laman e-Borang OSC »
Proses / Kaedah Yang Digunapakai
 • Proses Utama Permohonan Cadangan Pemajuan
  1
  2
  3
  4
Maklumat Terkini
 1. Manual Pemohon OSC 3.0 
 2. Manual Agensi OSC 3.0
 3. Modul OSC Online AT Luaran
 4. Modul OSC Online AT Dalaman
 5. Panduan OSC Online PSP & SP
 6. Modul OSC Online Pemilik & Pemaju

 

Carta Organisasi Alamat Jabatan
 

Bahagian Pusat Setempat (OSC)
Tingkat 1, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
(U.P : Pn Fazliana bt Pazin)

No Telefon : 09-8597777 samb. 1223/1225/1224 | No Faks :09-8595455
e-Mel : osc@mpkemaman.gov.my