MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN

BIL

PERKARA

1

Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

2

Setiap aduan akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja (bagi aduan yang tidak melibatkan sebarang peruntukan kewangan)

3

  1. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari bekerja
  2. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

4

Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan teknikal.

5

  1. Memproses permohonan pelan landskap dalam tempoh 30 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
  2. Memastikan peraturan pelaksanaan kualiti kerja oleh kontraktor landskap mencapai sasaran 90% sebulan.

6

Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari

7

Operasi menyita motosikal dan mengunci tayar (clamp) kereta motor yang melanggar peruntukan di bawah Perintah Lalulintas Jalan akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu

8

Memastikan pengemaskinian laman web rasmi dilaksanakan dalam masa 3 hari bekerja

9

Memastikan 80% petak letak kereta diselenggara dengan baik dan sempurna

10

Keputusan permohonan penyewaan dewan dan mini stadium akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja

11

  1. Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu.
  2. Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

12

Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

*Pindaan pada 18 Ogos 2019