MENU

VISI

  • Mewujudkan perbandaran yang maju, berdaya saing dan lestari ke arah mencapai Kemaman Idaman

MISI

  • Memberi perkhidmatan perbandaran kelas pertama yang berdaya saing menerusi tadbir urus berintegriti dan inovasi

MOTO

  • Kemaman Idaman