MENU
  • Enakmen Hiburan & Tempat-tempat Hiburan 2002
  • Kaedah-kaedah Hiburan & Tempat-tempat Hiburan 2003
  • Enakmen Majlis Perbandaran Kemaman 2002
  • Enakmen Panggung Wayang dan Tempat-tempat Penghiburan Am, Tarikh Warta 16/07/1963