MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2017

35
98

2

Februari 2017

30
97

3

Mac 2017

35
95

4

April 2017

40
98

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017

   

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Jumlah Meter Berfungsi

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

350
85

2

Februari 2017

300
80

3

Mac 2017

310
75

4

April 2017

300
70

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017