MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2016

35
98

2

Februari 2016

30
97

3

Mac 2016

35
95

4

April 2016

40
98

5

Mei 2016

42 96

6

Jun 2016

30 95

7

Julai 2016

32 98

8

Ogos 2016

37 96

9

September 2016

30 95

10

Oktober 2016

42 96

11

November 2016

40 98

12

Disember 2016

   

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Jumlah Meter Berfungsi

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

350
85

2

Februari 2016

300
80

3

Mac 2016

310
75

4

April 2016

300
70

5

Mei 2016

330 73

6

Jun 2016

310 75

7

Julai 2016

300 80

8

Ogos 2016

330 85

9

September 2016

310 75

10

Oktober 2016

280 80

11

November 2016

300 75

12

Disember 2016