MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 7 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2018

35
98

2

Februari 2018

30
97

3

Mac 2018

35
95

4

April 2018

40
98

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018

   

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Jumlah Meter Berfungsi

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

350
85

2

Februari 2018

300
80

3

Mac 2018

310
75

4

April 2018

300
70

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018