MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 14 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2020

 
 

2

Februari 2020

 
 

3

Mac 2020

 
 

4

April 2020

   

5

Mei 2020

   

6

Jun 2020

   

7

Julai 2020

   

8

Ogos 2020

   

9

September 2020

   

10

Oktober 2020

   

11

November 2020

   

12

Disember 2020

   

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Petak Sempurna

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2020

 
 

2

Februari 2020

 
 

3

Mac 2020

 
 

4

April 2020

   

5

Mei 2020

   

6

Jun 2020

   

7

Julai 2020

   

8

Ogos 2020

   

9

September 2020

   

10

Oktober 2020

   

11

November 2020

   

12

Disember 2020