MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Bayaran bagi Tuntutan Kerja & Bekalan Dibayar Dalam Tempoh 14 hari Bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Tuntutan Diterima

Peratus Selesai  (%)

1

Januari 2019

138
100

2

Februari 2019

509
100

3

Mac 2019

315
99.7

4

April 2019

322 99.7

5

Mei 2019

373 100

6

Jun 2019

141 100

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

   

9

September 2019

   

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019

   

B. Memastikan 70% meter letak kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan berfungsi
sepanjang masa operasi

Bil

Bulan

Petak Sempurna

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

95
80

2

Februari 2019

90
80

3

Mac 2019

94
80

4

April 2019

92 80

5

Mei 2019

94 80

6

Jun 2019

94 80

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

   

9

September 2019

   

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019