MENU

e-Perundingan (e-Consultation)

Majlis Perbandaran Kemaman mengalu-alukan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Majlis ini. Pandangan/ Cadangan / Maklum Balas anda didengari dengan mengambil bahagian dalam rundingan awam serta pelbagai aktiviti yang dijalankan. Untuk penyertaan, sila semak Senarai seperti di bawah.

Setiap aktiviti yang telah tamat/tutup juga disediakan paparan keputusan dan hasil daripada penyertaan awam yang telah jalankan oleh Majlis ini bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan Majlis.

 

SENARAI AKTIVITI / MAKLUMBALAS

Borang Soal Selidik Kajian Maklum Balas Pelanggan

 

e-Keputusan (e-Decision Making)

e-Keputusan membolehkan PBT mendapatkan maklum balas / input daripada orang ramai bagi membantu proses membuat keputusan berkaitan perkhidmatan PBT.

HASIL AKTIVITI / MAKLUMBALAS
KEPUTUSAN HASIL KAJI SELIDIK