MENU
pdf Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian Majlis Perbandaran Kemaman 2013 Saiz Fail : 4047 Kb
pdf Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Majlis Daerah Kemaman 1983 Saiz Fail : 98 Kb
pdf Undang-undang Kecil (Iklan) Majlis Daerah Kemaman 1983 Saiz Fail : 146 Kb
pdf Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kemaman) 1986 Saiz Fail : 92 Kb
pdf Undang-undang Kecil Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kemaman) 1989 Saiz Fail : 131 Kb
pdf Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kemaman) 1989 Saiz Fail : 144 Kb
pdf Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Kemaman) 1989 Saiz Fail : 306 Kb
pdf Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kemaman) 1989 Saiz Fail : 159 Kb
pdf Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Kemaman) 1990 Saiz Fail : 124 Kb
pdf Undang-undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kemaman) 1990 Saiz Fail : 111 Kb
pdf Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kemaman) 1990 Saiz Fail : 137 Kb
pdf Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kemaman) 1990 Saiz Fail : 113 Kb
pdf Undang-undang Kecil Establisymen Makanan (Majlis Daerah Kemaman) 1992 Saiz Fail : 194 Kb
pdf Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kemaman) 1992 Saiz Fail : 123 Kb
pdf Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kemaman) 1996 Saiz Fail : 91 Kb
pdf Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) 1984 Saiz Fail : 115 Kb
pdf Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Kemaman) 1992 Saiz Fail : 152 Kb
  • Perintah Lalulintas (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kemaman) 1991
  • Perintah Lalulintas (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) Majlis Daerah Kemaman (Pindaan) 1995
  • Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermotor) Majlis Daerah Kemaman 1996
pdf Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan (Kenderaan Berat) Majlis Perbandaran Kemaman 2008 Saiz Fail : - Kb