MENU

MPK telah berjaya mendapatkan pensijilan ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)  yang terkini menerusi AJA EQS  Certification (M) Sdn. Bhd. . Tempoh sah sijil dari 12 September 2018 sehingga 11 September 2021.

Pengiktirafan sijil ISO ini MPK telah berjaya melangkah satu lagi tangga kejayaan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan awam dilaksanakan dengan cemerlang.

Pencapaian ini adalah hasil usaha dan komitmen segenap lapisan warga kerja MPK demi untuk memenuhi keperluan, kehendak dan kepuasan pelanggan. Melalui ISO 9001:2015, sebanyak 32 prosedur utama telah dipersijilkan.