MENU
Objektif
  • Memastikan semua tindakan yang sedang dan akan diambil oleh Majlis tidak bertentangan dengan sebarang undang-undang.

  • Mewujudkan masyarakat yang benar-benar mengetahui, memahami, mematuhi dan menghargai undang-undang yang diterima pakai oleh Majlis

  • Memberi pengajaran dan tauladan kepada sesiapa yang ingkar dan orang awam  agar lebih menghormati undang-undang MPK di masa akan datang
Fungsi
  • Memberi nasihat dan pandangan kepada Majlis dalam  semua aspek berkaitan dengan perundangan
  • Menyediakan undang-undang dan peraturan yang   secukupnya untuk kegunaan Majlis
  • Mengemaskini peruntukan-peruntukan undang-undang yang diterimapakai oleh MPK
  • Mengambil tindakan saman di Mahkamah kepada sesiapa yang gagal untuk memberi kerjasama atau mematuhi amaran/arahan akhir daripada MPK atau yang masih berdegil untuk mematuhi undang-undang
Carta Organisasi Alamat Jabatan
juu
klik bagi paparan lebih jelas

Jabatan Perundangan
Tingkat 3, Majlis Perbandaran Kemaman
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
( U.P : Pn. Sina Suria bt Ramli)

No. Telefon : 09-8597777 samb. 302 | No. Faks : 09-8595455