MENU

Dimaklumkan bahawa Radicare (M) Sdn Bhd akan melaksanakan cadangan projek di atas dan telah mengemukakan laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) kepada jabatan ini untuk dipamerkan selama 30 hari bermula daripada 14 Oktober 2019 hingga 12 November 2019.

Tuan/Puan diminta untuk membuat semakan di Kaunter No. 8, kaunter Bersepadu, Majlis Perbandaran Kemaman. Kerjasama dan sokongan daripada pihak Tuan / Puan dalam hal ini amatlah dihargai dan dahului dengan ucapan setinggi terima kasih.