MENU

 

Syarat – syarat Ejen Kupon Letak Kereta

• Ejen bertanggungjawab ke atas papan tanda yang dibekalkan oleh MPK.
• Majlis boleh membatalkan perlantikan dan mengambil tindakan kepada ejen yang melanggar syarat-syarat.
• Ejen tidak boleh melantik pengedar lain.
• Ejen mestilah mempunyai perniagaan yang tetap dan mempunyai lesen MPK.
• Kupon yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan.
• Ejen tidak dibenarkan menjual kupon melebihi harga yang ditetapkan.
• Sebarang urusan promosi tambahan adalah tertakluk sepenuhnya kepada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh MPK.
• Ejen hendaklah mematuhi arahan MPK dari semasa ke semasa.

INGIN MENJADI EJEN PENJUALAN KUPON MPK

• Pendaftaran menjadi ejen adalah percuma.
• Menambahkan pendapatan RM...RM...
• Hadiah misteri kepada ejen yang paling banyak pembelian kupon.
• Komisyen pembelian kupon 10% dan F.O.C (tertakluk kepada jumlah pembelian).

>>Perkhidmatan Tempat Letak Kereta dan Kupon