MENU
Program
 
  • 27 Okt 2011 : Program Yang Dipertua MPK Bersama Kontraktor Pembersihan Kawasan dan Kontraktor Kutipan Sampah MPK. 
  • 17 Nov 2011 : Warna Warni Sepanjang Program Cintailah Pantai Kemasik. 
  • 22 Dis 2011 : Program Kesedaran Penyakit Berjangkit (LEPTOSPIROSIS). 
  • 22 Dis 2011 : Gambar Sepanjang Program LEPTOSPIROSIS. 
  • 10 Sept 2012 : Program Gotong-Royong Bersepadu Bersama Perangi Dadah
  • 13 Ogos 2012 : Program Taklimat Penilaian Risiko Bahan Kimia 
  • 18 Okt 2014 : Program Gotong Royong Bersama Ahli Majlis di Pasar Binjai dan sekitar. 
Aktiviti
  • Aktiviti Pengurusan Bangkai Dalam Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Kawasan
Prosedur Yang Digunapakai
  • Prosedur Pelupusan Bangkai