MENU

4 Ogos 2016 : Majlis Perbandaran Kemaman telah menerima satu lawatan daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) pada 4 Ogos 2016 yang bertempat di Bilik Seri Nilam, Majlis Perbandaran Kemaman. Lawatan pemerhatian urus setia pematuhan SAGA untuk Sistem Kewangan dan Perakaunan di Majlis Perbandaran Kemaman.