MENU

Kenyataan Tawaran Sebutharga MPK/S/P/2019/1 dan MPK/S/P/2019/2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi bermula pada 25/02/2019 sehingga 07/03/2019 dan tarikh tutup sebutharga adalah pada 10/03/2019. Klik di sini untuk maklumat lanjut.