MENU

Pemakluman Pembaharuan Lesen Perniagaan MPK Tahun 2020 boleh dilakukan di Kaunter Bersepadu No. 4 & No. 5, Tingkat 1, Majlis Perbandaran Kemaman bermula 1 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020.