MENU

SEWA PADANG MINI STADIUM

Bil Jenis Sewaan Tempoh Kadar Sewa
1 Padang Mini Stadium 1 Jam RM 50.00
2 Padang Futsal di Stadium Mak Chili Tiada Had Percuma

Sewa ini tidak termasuk peralatan. Jika peralatan diperlukan caj-caj lain mengikut kadar yang ditetapkan akan dikenakan. Jika kerosakan atau kehilangan peralatan berlaku, penyewa hendaklah membayar balik harga peralatan tersebut.