MENU

e-Penyertaan 

Majlis Perbandaran Kemaman mengalu-alukan penyertaan awam dan komuniti iaitu komunikasi dua (2) hala dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan membuat keputusan dasar atau program program kerajaan. Satu platform disediakan khusus untuk membolehkan  pengguna  memberikan  pandangan  dan 
cadangan penambahbaikan terhadap sesuatu isu atau perkara baharu  yang  akan dilaksanakan  oleh agensi.   Keputusan  akhir yang  dibuat  oleh  agensi  atau  kerajaan  akan  diumumkan  dan dikongsi  bersama  pengguna  menggunakan platform  yang sama. Berikut merupakan platfom yang disediakan melalui rangkaian sosial 

fbMPK twitterMPK IGMPK RSSMPK
Facebook Twitter Instagram RSS
(Versi Mozilla)