MENU
Name Address Phone No. Fax E-mail & Website
Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman Jalan Penghiburan, 24000 Kemaman
Terengganu

09-8591633

-

-

INTAN Kampus Wilayah Timur, Peti Surat 65, 24007Chukai
Kemaman
09-8683808

09-8683007

-

09-8681161

Ranaco Education And Training
Institute (RETI)

K-200, Bangunan Yayasan Dato' Mohd. Noor Yusof,
Taman Baiduri Geliga,
24000 Kemaman, Terengganu.

09-8681 280

09-8684 196

e-mel : query@reti.edu.my

Laman Web : www.reti.edu.my
TATiUC Kampus Jalan Panchor, Teluk Kalong
24000 Kemaman, Terengganu

09 863 3863

09 863 5863

e-mel : webmaster@tatiuc.edu.my

Laman Web: www.tatiuc.edu.my
Name Address Phone No. Fax E-mail & Website
Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman Jalan Penghiburan, 24000 Kemaman
Terengganu

09-8591633

-

-

INTAN Kampus Wilayah Timur, Peti Surat 65, 24007Chukai
Kemaman
09-8683808

09-8683007

-

09-8681161

Ranaco Education And Training
Institute (RETI)

K-200, Bangunan Yayasan Dato' Mohd. Noor Yusof,
Taman Baiduri Geliga,
24000 Kemaman, Terengganu.

09-8681 280

09-8684 196

e-mel : query@reti.edu.my

Laman Web : www.reti.edu.my
TATiUC Kampus Jalan Panchor, Teluk Kalong
24000 Kemaman, Terengganu

09 863 3863

09 863 5863

e-mel : webmaster@tatiuc.edu.my

Laman Web: www.tatiuc.edu.my