MENU

BIL

Gambar

Nama

Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat

1

 

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kemaman
( Haji Ahmad Nazwawi bin Harun)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis
 • Mesyuarat Tender/Sebut Harga
 • Mesyuarat Lantikan & Tindakan Tatatertib

2

 

 

Pentadbir Tanah
Kemaman
(En. Ahmad Farhan bin Abdul Wahab)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis
 • Mesyuarat Tender/Sebut Harga
 • Mesyuarat Lantikan & Tindakan Tatatertib

3

ir

 

Jurutera Daerah
Kemaman

(Ir. Mohd Ali bin Ismail)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat tender/sebut harga
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

4

 

kp

Ketua Polis
Daerah
Kemaman
(Supt. Hanyan bin Ramlan)

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan,Penguatkuasaan & Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan,Keindahan & Lalulintas

5

 

Pengarah Kesihatan Daerah Kemaman
(Dr. Mohd Shafik bin Abd. Majid)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

6

johan

 

Haji Johan bin
Ismail

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan,Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

7

hj ali

 

Haji Wan Ali bin
Wan Yusof

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

8

 

eksan

 

Encik Ahmad Eksan Bin Razali

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

9

 

tahir

Haji Mohd Tahir
bin Hj. Roos

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

10

 

zabidin

Encik Mohd
Zabidin bin
Awang @
Mohamad

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

11

abd wahab

 

Haji Abdul
Wahab bin
Ahmad

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

12

       bidin

       

 

Haji Bidin bin
Sulong

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Penuh Majlis

13

amri mamat

 

 

Encik Amri bin
Mamat

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

14

noor bakar

 

 

Encik Mohd Nor bin Bakar

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

15

maznan

 

 

Haji Maznan bin Che Chik

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

16

arifin

 

 

Encik Ariffin bin Yusof

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

17

hafiz

 

 

Encik Mohd
Hafiz bin Adam

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

18

 

syed

 

YM Syed
Shahrunuddin
bin Syed Mohd
Sah

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

19

rahman

 

Haji Rahman bin Khalid

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

20

amzan

 

 

Haji Amzan bin Ibrahim

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Penuh Majlis

21

 

 

 

Encik Zawawi bin Mohamed

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

22

 

rosuzah

 

 

Puan Rosuzah
binti Mohamed @ Mohd Jusoh

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Penuh Majlis

23

rohasni

 

 

Puan Rohasni
binti Hussin

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

24

nik rahim

 

 

Haji Nik Abd.
Rahim bin Nik
Yahya

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Penuh Majlis

25

halim

 

 

 

Encik Abdul Halim bin
Mustaffa

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis