MENU

BIL

Gambar

Nama

Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat

1

 

ydp

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kemaman
( En Fadli Yusof bin Zakaria )

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis
 • Mesyuarat Tender/Sebut Harga
 • Mesyuarat Lantikan & Tindakan Tatatertib

2

 

f

Pentadbir Tanah
Kemaman
(En. Ahmad Farhan bin Abdul Wahab)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis
 • Mesyuarat Tender/Sebut Harga
 • Mesyuarat Lantikan & Tindakan Tatatertib

3

ir

 

Jurutera Daerah
Kemaman

(Ir. Mohd Ali bin Ismail)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat tender/sebut harga
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

4

 

kp

Ketua Polis
Daerah
Kemaman
(Supt. Hanyan bin Ramlan)

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan,Penguatkuasaan & Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan,Keindahan & Lalulintas

5

syafik

Pengarah Kesihatan Daerah Kemaman
(Dr. Mohd Shafik bin Abd. Majid)

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

6

johan

Tuan Haji Johan bin Ismail
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan,Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

7

wan ali

Tuan Haji Wan Ali bin Wan Yusof

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

8

zabidin

 

Tuan Haji Mohd Zabidin bin Awang @ Mohamad

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

9

eksan

 

Encik Ahmad Eksan bin Razali

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

10

zawawi

Encik Zawawi bin Mohamed

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

11

hj amri

 

Tuan Haji Amri bin Mamat

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

12

      

       syed

 

YM Syed Shahrunussin bin Syed Mohd Sah
 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

13

nor

Encik Mohd Nor bin Bakar

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

14

ramlan

Encik Muhammad Ramlan bin Mahmood

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Penuh Majlis

15

azhar

Tuan Haji Azhar bin Mamat

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa OSC
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

16

azmi

Dr. Azmi bin Samat

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

17

zaib

Tuan Haji Mohd Zaib bin Manan

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Penuh Majlis

18

maidin

Encik Maidin bin Mamat

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

19

rusman

Encik Mohd Rusman bin Rani

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Penuh Majlis

20

zawawi

Encik Mohd Zawawi bin Ahmad

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Penuh Majlis

21

salham

 

Encik Salham bin Mohamad

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Penilaian & Bantahan Cukai
  Taksiran
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Penuh Majlis

22

zahari

Encik Zahari bin Ghani

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Penuh Majlis

23

rapiah

Puan Rapia'ah binti Ngah

 

 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kebersihan, Keindahan &
  Lalulintas
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Kewangan & Pelaburan
 • Mesyuarat Jawatankuasa
  Pelesenan, Penguatkuasaan &
  Undang-Undang
 • Mesyuarat Penuh Majlis