MENU
Pelan Strategi
 • Memantapkan Pembangunan Organisasi
  • Pengisian jawatan mengikut keperluan
  • Kenaikan gred mengikut kelayakan
  • Memantap penghayatan budaya kerja cemerlang
 • Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia
  • Mewajibkan semua kakitangan mengikut kursus
  • Mengadakan kursus dalaman
  • Mengambil tindakan ke atas laporan tidak hadir bertugas dan masalah disiplin
 • Mewujudkan Persekitaran Kerja Yang Kondusif
  • Mengoptimumkan penggunaan teknologi dalam pencapaian perkhidmatan-penggunaan online untuk perjawatan 
  • Memperkembangkan jalinan hubungan antara kakitangan melalui team building, sukan.
  • Meningkatkan kemudahan dan fasiliti pejabat (rak & sistem telefon, stor Jakar)
Objektif
 • Untuk mencapai satu tahap penurusan pentadbiran yang lebih berkualiti dan mencapai satu standard pentadbiran yang dinamik.
 • Untuk memastikan sistem pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berkesan dan cekap serta berkualiti.
 • Mewujudkan satu perkhidmatan yang cemerlang dengan menekankan aspek kecemerlangan kepada semua kakitangan.
 • Melahirkan kakitangan yang mempunyai kemahiran dan berdedikasi untuk mencapai objektif MPK.
Fungsi
 • Mengendalikan urusan surat-menyurat.
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti jabatan.
 • Menyediakan urusan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan kepada kakitangan.
 • Membekal peralatan pejabat kepada semua bahagian.
 • Menerima tempahan dewan dan peralatan secara rasmi melalui surat dan telefon
 • Mengendalikan urusan perjawatan dan pengurusan sumber manusia.
 • Menguruskan urusan pelaksanaan gaji, kenaikan gaji dan elaun.
 • Mengendalikan semua program latihan.
 • Menguruskan urusan peperiksaan, kursus, cuti dan lain-lain.
Piagam Pelanggan
 • Melayani tetamu dengan senyum dan mesra dan memastikan tetamu selesa dalam masa menunggu.
 • Sebarang surat-menyurat akan dijawab selewat-lewatnya dalam masa 2 minggu dari tarikh surat diterima.
 • Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan dan pentadbiran Majlis bagi memberi perkhidmatan.
 • Menguruskan semua urusan pencen sebelum persaraan kakitangan.
 • Memastikan kakitangan menghadiri kursus yang ditetapkan.
 • Merekod kursus yang dihadiri dengan syarat menghantar sijil kursus.
 • Menyediakan perubahan gaji (kew 89), pelarasan dan lain-lain elaun.
 • Mengawal rekod cuti kakitangan.
Carta Organisasi Alamat Jabatan
  Jabatan Khidmat Pengurusan | Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Tingkat 2, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
U.P : Pn. Nor Rasyidah bt Awang )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 203 | No. Faks : 09-8595455
e-Mel :