MENU
Visi
 • Mewujudkan Kemaman sebagai sebuah perbandaran yang terancang, ideal dan termaju di Pantai Timur.
Misi
 • Mewujudkan satu sistem perancangan dan kawalan pembangunan yang konsisten, dinamik, boleh dipercayai dan bersifat mesra pelanggan.
Objektif
 • Mewujudkan satu perancangan yang efisyen dan cekap untuk membangunkan pangkalan data yang lengkap sebagai pusat rujukan perancangan pembangunan daerah.
 • Menyediakan satu sistem kawalan perancangan pembangunan yang konsisten dan mesra pelanggan.
 • Menjadi sebuah agensi yang memandu dan menggalakkan pembangunan perbandaran.
Fungsi
 • Memberi Khidmat Nasihat Perancangan (KNP).
 • Memproses permohonan bagi ulasan permohonan tanah kerajaan.
 • Memproses permohonan Kebenaran Merancang dan Kelulusan Perancangan.
 • Menyediakan maklumat Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas.
 • Menjalankan penyelidikan dan merancang projek-projek pembangunan di kawasan Perbandaran Kemaman bagi tujuan dasar dan pelaksanaan.
 • Memproses permohonan menamakan taman-taman perumahan, jalan dan lorong.
 • Memproses permohonan ulasan mengenai pelan bangunan dan permohonan menjalankan perusahaan lepada Kerajaan Negeri.
Piagam Pelanggan
 • Kelulusan Kebenaran Merancang diproses dalam tempoh 60 hari dengan syarat mendapat sokongan Jabatan Teknikal yang lengkap.
 • Ulasan Sokongan Kelulusan Perancangan permohonan tukar syarat tanah, pecah sempadan/ bahagian, cantuman tanah, penyerahan balik dan milikan semula diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan surat Pejabat Tanah dengan syarat dokumen lengkap dan tidak tertakluk kepada pindaan pelan.
 • Setiap Permohonan Tanah Kerajaan yang diterima daripada Pejabat Tanah akan disiasat dan selesaikan ulasan kelulusan perancangan dalam masa 7 hari.
 • Ulasan Teknikal Dalaman bagi ulasan perancangan pelan bangunan dan lain-lain diproses dan diberi dalam tempoh 14 hari.
 • Pertimbangan Kelulusan Dasar berkenaan pembangunan diproses dan diberi dalam tempoh 30 hari dengan syarat menerima dokumen yang lengkap.
 • Khidmat Nasihat Perancangan diproses dan diberi dalam tempoh 21 hari.
Dasar dan Garis Panduan
 1. pdf Senarai Garis Panduan & Piawaian Yang Disenaraikan oleh Jabatan Perancangan Bandar (Saiz Fail : 40 KB) 
 2. pdf Dasar Bagi Perancangan Bagi Pembinaan Bangunan Tambahan Bagi Kilang Teres (Saiz Fail : 73 KB) 
 3. pdf Pemakaian Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan (Saiz Fail : 48 KB)
 4. pdf Pemakaian Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Dan Dasar Pelaksanaan (Saiz Fail : 34 KB)
Pamplet Jabatan
 1. pdf Sistem Maklumat Geografi (GIS) (Saiz Fail : 768 KB)
 2. pdf Jabatan Perancangan Bandar (Saiz Fail : 675.23 KB)
 3. pdf Kebenaran Merancang (Saiz Fail :725.77 KB)
 4. pdf Khidmat Nasihat Perancangan dan Kelulusan Dasar (Saiz Fail : 631.28 KB)
 5. pdf Lembaga Rayuan (Saiz Fail : 661.98 KB) 
 6. pdf Rancangan Tempatan Daerah Kemaman 2003-2015 (Saiz Fail : 487.56 KB) 
 7. link Program MURNInet
Carta Organisasi Alamat Jabatan
 

Jabatan Perancangan Pembangunan
Tingkat 4, Majlis Perbandaran Kemaman
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
( U.P : Cik Rooslinda bt Mamat )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 409 | No. Faks : 09-8595455