MENU
Fungsi
  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MPK iaitu merancang hasil dan perbelanjaan tahunan MPK untuk dibentang dalam belanjawan tahunan
Piagam Pelanggan
  • Menyediakan perancangan dan menguruskan kewangan Majlis secara berhemah dengan mengutamakan keperluan dan kemudahan pembayar cukai serta warga perbandaran
  • Semua pembayaran bagi tuntutan kerja, bekalan dan perkhidmatan akan diselesaikan tidak lewat daripada 2 minggu dari tarikh bil atau invois atau perakuan siap terima dari Jabatan Pelaksana.
  • Memberi perkhidmatan kaunter dengan cekap, jujur, amanah, mesra dan selesa. Segala urusan akan diselesaikan dalam tempoh lima minit jika tiada sebarang masalah.
Carta Organisasi Alamat Jabatan
  Jabatan Perbendaharaan | Bahagian Belanjawan
Tingkat 3, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 2400 Kemaman, Terengganu.
( U.P : En. Mohd Nazir bin Matulidi )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 319 | No. Faks : 09-8595455