MENU

Jabatan Perancangan Bandar

Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 45 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

31

100

2

Februari 2018

22

100

3

Mac 2018

24

100

4

April 2018

46

100

5

Mei 2018

26

100

6

Jun 2018

31

100

7

Julai 2018

19

100

8

Ogos 2018

24

100

9

September 2018

22

100

10

Oktober 2018

29

100

11

November 2018

21

100

12

Disember 2018

31

100