MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

22

64.71

2

Februari 2017

19

90.48

3

Mac 2017

16

76.19

4

April 2017

5

62.50

5

Mei 2017

16

100.00

6

Jun 2017

5

62.50

7

Julai 2017

8

100.00

8

Ogos 2017

22

78.57

9

September 2017

20

76.92

10

Oktober 2017

21

80.77

11

November 2017

9

60.00

12

Disember 2017

11

84.62

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

 

 

2

Februari 2017

3

Mac 2017

4

April 2017

5

Mei 2017

6

Jun 2017

7

Julai 2017

 

 

8

Ogos 2017

9

September 2017

10

Oktober 2017

11

November 2017

12

Disember 2017