MENU

Jabatan Kawalan Bangunan

Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan daripada jabatan teknikal.

Bil

Bulan

Jumlah Surat Kelulusan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

25

96

2

Februari 2017

19

100

3

Mac 2017

13

100

4

April 2017

25 96

5

Mei 2017

22

100

6

Jun 2017

13

100

7

Julai 2017

16

100

8

Ogos 2017

16

100

9

September 2017

21

96

10

Oktober 2017

19

100

11

November 2017

29

100

12

Disember 2017

20

100