MENU

Jabatan Kesihatan Alam Sekitar

A. Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu.

Bil

Bulan

Jumlah Mengangkut Sampah

Peratus Selesai

1

Januari 2017

4 kali

100

2

Februari 2017

4 kali

100

3

Mac 2017

4 kali

100

4

April 2017

4 kali

100

5

Mei 2017

4 kali

100

6

Jun 2017

4 kali

100

7

Julai 2017

4 kali

100

8

Ogos 2017

4 kali

100

9

September 2017

4 kali

100

10

Oktober 2017

4 kali

100

11

November 2017

4 kali

100

12

Disember 2017

4 kali

100