MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

44
100

2

Februari 2019

28
100

3

Mac 2019

27
93.10

4

April 2019

22 100

5

Mei 2019

27 100

6

Jun 2019

35 100

7

Julai 2019

47 100

8

Ogos 2019

35 100

9

September 2019

30 100

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019

   

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

- -

2

Februari 2019

3

Mac 2019

4

April 2019

5

Mei 2019

6

Jun 2019

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

9

September 2019

10

Oktober 2019

11

November 2019

12

Disember 2019