MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

20
85

2

Februari 2018

22
90

3

Mac 2018

25
91

4

April 2018

20
93

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018

   

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

- -

2

Februari 2018

3

Mac 2018

4

April 2018

5

Mei 2018

6

Jun 2018

7

Julai 2018

- -

8

Ogos 2018

9

September 2018

10

Oktober 2018

11

November 2018

12

Disember 2018