MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

20
85

2

Februari 2016

22
90

3

Mac 2016

25
91

4

April 2016

20
93

5

Mei 2016

22 90

6

Jun 2016

20 80

7

Julai 2016

23 82

8

Ogos 2016

21 81

9

September 2016

20 80

10

Oktober 2016

22 78

11

November 2016

31 80

12

Disember 2016

   

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

- -

2

Februari 2016

3

Mac 2016

4

April 2016

5

Mei 2016

6

Jun 2016

7

Julai 2016

25/10/2016 - Program Membaikpulih Terminal Bas
Ekspress Geliga Kemaman
100

8

Ogos 2016

9

September 2016

10

Oktober 2016

11

November 2016

12

Disember 2016

C. Merancang dan melaksanakan Program Kesukanan, Kebudayaan, dan Aktiviti Pelancongan 2 kali bagi tempoh setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

- -

2

Februari 2016

3

Mac 2016

4

April 2016

5

Mei 2016

6

Jun 2016

7

Julai 2016

- -

8

Ogos 2016

9

September 2016

10

Oktober 2016

11

November 2016

12

Disember 2016