MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

44
100

2

Februari 2019

28
100

3

Mac 2019

27
93.10

4

April 2019

22 100

5

Mei 2019

27 100

6

Jun 2019

35 100

7

Julai 2019

47 100

8

Ogos 2019

35 100

9

September 2019

30 100

10

Oktober 2019

42 100

11

November 2019

30 100

12

Disember 2019

46 100

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

- -

2

Februari 2019

3

Mac 2019

4

April 2019

5

Mei 2019

6

Jun 2019

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

9

September 2019

10

Oktober 2019

11

November 2019

12

Disember 2019