MENU

Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat

A. Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Jumlah Aduan Selesai

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

20
85

2

Februari 2017

22
90

3

Mac 2017

25
91

4

April 2017

20
93

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017

   

B. Merangka dan melaksanakan Program Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 2 kali setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

- -

2

Februari 2017

3

Mac 2017

4

April 2017

5

Mei 2017

6

Jun 2017

7

Julai 2017

- -

8

Ogos 2017

9

September 2017

10

Oktober 2017

11

November 2017

12

Disember 2017

C. Merancang dan melaksanakan Program Kesukanan, Kebudayaan, dan Aktiviti Pelancongan 2 kali bagi tempoh setahun.

Bil

Bulan

Jumlah Program

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

- -

2

Februari 2017

3

Mac 2017

4

April 2017

5

Mei 2017

6

Jun 2017

7

Julai 2017

- -

8

Ogos 2017

9

September 2017

10

Oktober 2017

11

November 2017

12

Disember 2017