MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lot Kosong

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

1
100

2

Februari 2018

2
100

3

Mac 2018

1
100

4

April 2018

1
100

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018

   

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Bantahan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

0
0

2

Februari 2018

6
100

3

Mac 2018

0
0

4

April 2018

0
0

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018