MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lot Kosong

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

1
100

2

Februari 2016

2
100

3

Mac 2016

1
100

4

April 2016

1
100

5

Mei 2016

2
100

6

Jun 2016

1 100

7

Julai 2016

3 100

8

Ogos 2016

2 100

9

September 2016

0 0

10

Oktober 2016

1 100

11

November 2016

3 100

12

Disember 2016

   

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Bantahan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

0
0

2

Februari 2016

19
100

3

Mac 2016

0
0

4

April 2016

0
0

5

Mei 2016

9
100

6

Jun 2016

0
0

7

Julai 2016

8
100

8

Ogos 2016

0
0

9

September 2016

0 0

10

Oktober 2016

10 100

11

November 2016

0 0

12

Disember 2016

0 0