MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lot Kosong

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

1
79.32

2

Februari 2019

2
100

3

Mac 2019

1
100

4

April 2019

   

5

Mei 2019

   

6

Jun 2019

   

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

   

9

September 2019

   

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019

   

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

Tarikh Mesyuarat Penuh

Bantahan Di Terima

Tarikh Surat Keputusan Kepada Pemohon Jumlah Tempoh (Hari) Dikeluarkan

1

Januari 2019

14/1
1 12/02/2019 29

2

Februari 2019

-
- - -

3

Mac 2019

28/3 12 07/05/2019 39

4

April 2019

- - - -

5

Mei 2019

- - - -

6

Jun 2019

       

7

Julai 2019

       

8

Ogos 2019

       

9

September 2019

       

10

Oktober 2019

       

11

November 2019

       

12

Disember 2019