MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lot Kosong

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

1
100

2

Februari 2017

2
100

3

Mac 2017

1
100

4

April 2017

1
100

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017

   

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Bantahan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

0
0

2

Februari 2017

6
100

3

Mac 2017

0
0

4

April 2017

0
0

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017