MENU

Bahagian Penguatkuasaan

Operasi menyita motosikal dan mengunci tayar (clamp) kereta motor yang melanggar
peruntukan di bawah Perintah Lalulintas Jalan akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu

Bil

Bulan

Jumlah Operasi Menyita

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

8
100

2

Februari 2018

8
100

3

Mac 2018

8
100

4

April 2018

8
100

5

Mei 2018

8 100

6

Jun 2018

8 100

7

Julai 2018

8 100

8

Ogos 2018

8 100

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018

   

Bil

Bulan

Jumlah Operasi Mengunci Tayar

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

8
100

2

Februari 2018

8
100

3

Mac 2018

8
100

4

April 2018

8
100

5

Mei 2018

8 100

6

Jun 2018

8 100

7

Julai 2018

8 100

8

Ogos 2018

8 100

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018