MENU

Jabatan Kawalan Bangunan

A. Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan daripada jabatan teknikal.

Bil

Bulan

Jumlah Surat Kelulusan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

60
100

2

Februari 2016

50
100

3

Mac 2016

55
100

4

April 2016

52
100

5

Mei 2016

50
100

6

Jun 2016

30
100

7

Julai 2016

38
100

8

Ogos 2016

40
100

9

September 2016

55 100

10

Oktober 2016

53 100

11

November 2016

42 100

12

Disember 2016