MENU

Jabatan Perancangan Bandar

A. Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2017

27
100

2

Februari 2017

47
100

3

Mac 2017

29
100

4

April 2017

29
96

5

Mei 2017

   

6

Jun 2017

   

7

Julai 2017

   

8

Ogos 2017

   

9

September 2017

   

10

Oktober 2017

   

11

November 2017

   

12

Disember 2017