MENU

Jabatan Perancangan Bandar

A. Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

27
100

2

Februari 2018

47
100

3

Mac 2018

29
100

4

April 2018

29
96

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018