MENU

Jabatan Perancangan Bandar

A. Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

27
100

2

Februari 2016

47
100

3

Mac 2016

29
100

4

April 2016

29
96

5

Mei 2016

42 100

6

Jun 2016

39 100

7

Julai 2016

24 100

8

Ogos 2016

42 100

9

September 2016

40 100

10

Oktober 2016

38 100

11

November 2016

45 100

12

Disember 2016