MENU

Jabatan Perancangan Bandar

A. Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari

Bil

Bulan

Jumlah Keputusan Kebenaran Merancang

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

27
100

2

Februari 2019

47
100

3

Mac 2019

29
100

4

April 2019

   

5

Mei 2019

   

6

Jun 2019

   

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

   

9

September 2019

   

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019