MENU

Jabatan Kesihatan Alam Sekitar

A. Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu.

Bil

Bulan

Jumlah Mengangkut Sampah

Peratus Selesai

1

Januari 2020

4 kali
100

2

Februari 2020

4 kali
100

3

Mac 2020

4 kali
100

4

April 2020

4 kali 100

5

Mei 2020

4 kali 100

6

Jun 2020

4 kali 100

7

Julai 2020

   

8

Ogos 2020

   

9

September 2020

   

10

Oktober 2020

   

11

November 2020

   

12

Disember 2020