MENU

Jabatan Kesihatan Alam Sekitar

A. Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu.

Bil

Bulan

Jumlah Mengangkut Sampah

Peratus Selesai

1

Januari 2016

4 kali
100

2

Februari 2016

4 kali
100

3

Mac 2016

4 kali
100

4

April 2016

4 kali 100

5

Mei 2016

4 kali 100

6

Jun 2016

4 kali 100

7

Julai 2016

4 kali 100

8

Ogos 2016

4 kali 100

9

September 2016

4 kali 100

10

Oktober 2016

4 kali 100

11

November 2016

4 kali 100

12

Disember 2016