MENU

Jabatan Pelesenan

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lesen

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2019

35
100

2

Februari 2019

30 100

3

Mac 2019

35 100

4

April 2018

   

5

Mei 2019

   

6

Jun 2019

   

7

Julai 2019

   

8

Ogos 2019

   

9

September 2019

   

10

Oktober 2019

   

11

November 2019

   

12

Disember 2019