MENU

Bahagian Pelesenan

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lesen

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2016

35
100

2

Februari 2016

30 100

3

Mac 2016

35 100

4

April 2016

32 100

5

Mei 2016

30 100

6

Jun 2016

35 100

7

Julai 2016

32 100

8

Ogos 2016

35 100

9

September 2016

35 100

10

Oktober 2016

32 100

11

November 2016

32 100

12

Disember 2016