MENU

Jabatan Pelesenan

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lesen

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2018

35
100

2

Februari 2018

30 100

3

Mac 2018

35 100

4

April 2018

32 100

5

Mei 2018

   

6

Jun 2018

   

7

Julai 2018

   

8

Ogos 2018

   

9

September 2018

   

10

Oktober 2018

   

11

November 2018

   

12

Disember 2018